Styrelse 2013

Styrelsen för 2013 och protokollet från årsmötet presenteras inom kort! Siten är under uppdatering och kika gärna in på kalender och resultat sidan. Ny medlemsavgift för 2013 gäller från och med nu.

Styrelsen är:
Ulf Öberg, ordförande
Pia L’Obry
Robert Jansson

Suppleant
Eva Hagström

Cristin Lindh

Revisor
Cecilia Colling
Revisorsuppleant
Leif Dahl

Valberedningen
Thomas Windrike