Årsmöte avklarat 2016

Den 17 maj hölls årsmötet för SHCF mest via Skype.

Den nya styrelsen är nu:
Robert Jansson, ordförande
Thomas Windrike, sekreterare
Pia L’Obry, kassör
Leif Dahl, ledamot

Revisor Annar Aas

Valberedning kommer utses under året.

Årsmötesprotokoll 2016-05-17

Välkomna att stötta förbundet!

/Styrelsen