Inbjudan till Årsmöte 2018

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2018 torsdagen den 15 Mars klockan 18.30. Årsmötet genomförs förslagsvis via Skype

Allt du behöver är en uppkopplad dator, surfplatta eller smartphone och en länk du får av oss om du anmäler dig till detta Facebook-event.

Ansluter du via dator behöver du varken ha Skype installerat eller ett konto hos tjänsten, du kopplar upp dig direkt i webbläsaren.
Vill du istället ansluta via surfplatta eller smartphone behöver du installera Skype-appen och skapa ett konto, om du inte redan har gjort det.

Samtliga årsmötesdokument och dagordning för mötet hittar du på www.hobie.se

 

Årsmötet

Årsmöteshändlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 5 mars som e-post till robertkyrkeby@gmail.com

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2016
 9. Val av styrelse för 2017
 10. Val av valberedning
 11. Budget för 2017
 12. Fastställande av medlemsavgiften för 2017
 13. Motioner
 14. Övriga frågor
 15. Avslutning

Väl mött

Styrelsen

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2017 på SHCFs postgiro 52 25 68-5.

Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen och klicka på länken för att fylla i medlemsuppgifter.Till medlemsregisteret. Årsavgiften för 2018 är 200 kr per person. Är du under 16 år eller studerande betalar du endast 100 kr för individuellt medlemskap.