Årsmöte 22 Mars 2019

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2019 fredagen den 22 Mars klockan 19.30. Årsmötet genomförs förslagsvis via Skype

Allt du behöver är en uppkopplad dator, surfplatta eller smartphone och en länk du får av oss om du anmäler dig till detta Facebook-event. 

https://join.skype.com/e3VwEcWfpd3R

Ansluter du via dator behöver du varken ha Skype installerat eller ett konto hos tjänsten, du kopplar upp dig direkt i webbläsaren.
Vill du istället ansluta via surfplatta eller smartphone behöver du installera Skype-appen och skapa ett konto, om du inte redan har gjort det.

Samtliga årsmötesdokument och dagordning för mötet hittar du på www.hobie.se

Årsmötet
Årsmöteshändlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 8 mars som e-post till robertkyrkeby@gmail.com


Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Frågan om mötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 • Godkännande av dagordningen
 • Godkännande av verksamhetsberättelsen
 • Kassörens och revisorernas berättelser
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2018
 • Val av styrelse för 2019
 • Val av valberedning
 • Budget för 2019
 • Fastställande av medlemsavgiften för 2019
 • Motioner
 • Övriga frågor
 • Avslutning

Väl mött


Styrelsen
Vänligen betala in medlemsavgiften för 2019 på SHCFs postgiro 52 25 68-5. 
Glöm inte att ange ditt namn och din e-postadress vid inbetalningen och klicka på länken för att fylla i medlemsuppgifter.Till medlemsregisteret. Årsavgiften för 2019 är 200 kr per person. Är du under 16 år eller studerande betalar du endast 100 kr för individuellt medlemskap.