Årsmöte 13 februari 2020

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2020 torsdagen den 13 februari klockan 19.30. Årsmötet genomförs via Skype.

Allt du behöver är en uppkopplad dator, surfplatta eller smartphone och en länk du får av oss om du anmäler dig till detta Facebook-event.

Ansluter du via dator behöver du varken ha Skype installerat eller ett konto hos tjänsten, du kopplar upp dig direkt i webbläsaren.
Vill du istället ansluta via surfplatta eller smartphone behöver du installera Skype-appen och skapa ett konto, om du inte redan har gjort det.

Samtliga årsmötesdokument och dagordning för mötet hittar du på www.hobie.se där det även finns uppgifter om hur du blir medlem i förbundet.

Årsmötet
Årsmöteshändlingar delas vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 8 Februari som e-post till robertkyrkeby(at)gmail.com

Dagordning
Mötets öppnande
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Godkännande av dagordningen
Godkännande av verksamhetsberättelsen
Kassörens och revisorernas berättelser
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019
Val av styrelse för 2020
Val av valberedning
Budget för 2020