Årsmöte 3 mars 2022

Välkomna till Svenska Hobie Cat Förbundets årsmöte 2022 Torsdagen den 3 Mars klockan 19.30. Årsmötet genomförs via Zoom.


Allt du behöver är en uppkopplad dator, surfplatta eller smartphone och en länk du får av oss om du anmäler dig till detta Facebook-event. 

Ansluter du via dator behöver du varken ha Zoom installerat eller ett konto hos tjänsten, du kopplar upp dig direkt i webbläsaren.
Vill du istället ansluta via surfplatta eller smartphone behöver du installera Zoom-appen och skapa ett konto, om du inte redan har gjort det.

Samtliga årsmötesdokument och dagordning för mötet hittar du på www.hobie.se

Årsmötet

Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 18 Februari som e-post till robertkyrkeby@gmail.com

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Frågan om mötets behöriga utlysande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
  • Godkännande av dagordningen
  • Godkännande av verksamhetsberättelsen
  • Kassörens och revisorernas berättelser
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2020
  • Val av styrelse för 2021
  • Val av valberedning